От Община Благоевград: Предизборно или истинска социална политика…

0
0

Близо 600 деца в детските градини и ясли в Благоевград са с намалена такса или са освободени от такава.Размерът на таксите в детските градини в Благоевград остават непроменени и през 2019 година. Въпреки възходящия стандарт за обгрижване на дете в детско заведение, таксата за месец е 40 лева или около 2 лева на ден. Същата не е променяна от 11 години насам.
Таксите в детските градини на територията на община Благоевград е една от най-шумно коментираните теми, тъй като родителите  според местно решение плащат пълна такса, въпреки че децата им не са на градина или ясла. За това общинската съветничка Злата Ризова внесе сигнал до прокуратурата. В доводите си до прокуратурата Ризова изтъква, че наложеното задължение на родителите да плащат, въпреки че децата им не са на градина или ясла, нарушава Закона за местните данъци и такси.Наредбата бе изменена от местните парламентаристи миналата година, с което родителите на деца, които отсъстват от ясла или градина, са длъжни да плащат пълната такса, ако не представят медицински документ (болничен лист).
Община Благоевград има предвидени редица социални облекчения. За 342 от децата в детските ясли и градини в Благоевград дължимата такса е 50% от абсолютната стойност. Това е предвидено за деца с един родител, както и за две деца от едно семейство, посещаващи едно или различни детски заведения. За деца на многодетни родители, таксата, която се заплаща за първото дете е в половин размер.За второто дължимата сума е в четвърт размер или 10 лева, което към момента засяга 61 от децата в Благоевград,.Общо 196 деца, посещаващи детските заведения на територията на община Благоевград са освободени от такса. Всички социални облекчения са записани в Наредба, приета от Общински съвет – Благоевград. Тя е поместена в страницата на Община Благоевград .От тази година, по разпореждане на кмета д-р Камбитов, Община Благоевград, въведе и специално меню за деца с глутенова ентеропатия. За тях се приготвя отделна храна, като това не влияе на определената месечна такса.

Коментирай

Your email address will not be published.